PARFUMBEURS VENLOREGELEMENT PARFUMVERZAMELBEURS;

TESTERS;
De verkoop van testers is niet toegestaan.
DIEFSTAL/SCHADE;
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade c.q. diefstal van Uw producten of artikelen.
GEDRAG;
De organisatie houdt zich het recht voor om U van de beurs te verwijderen c.q. de toegang te ontzeggen (ook voor volgende beurzen)
indien Uw gedrag daar aanleiding toe geeft.
PLAATS;
De organisatie bepaald op welke plaats U met Uw tafels op de beurs staat.
AFVAL;
U dient aan het einde van de beurs zelf zorg te dragen voor het verwijderen van Uw afval.
PARKEREN;
Parkeren is gratis vanaf 1-10-2014.
PERSONEN;
Het is niet toegestaan om meer dan 3 personen (inclusief de standhouder) gratis naar de beurs mee te brengen. Extra personen zullen gewoon
de entreeprijs moeten voldoen.
BETALING;
Betaling geschiedt tijdens de beurs a contant.
AFMELDEN;
Indien U de gereserveerde tafels niet tijdig voor de beurs (14 dagen vooraf) hebt afgemeld, dient het gehele huurbedrag te voldoen.
Uitzondering; indien de tafels verder verhuurd kunnen worden. (Meld tijdig af; er staan waarschijnlijk andere standhouders op de reserve lijst)
Zonder afmelding, niet verschijnen op de beurs betekent volledige betaling.
Indien U hieraan niet voldoet wordt U uitgesloten van deelname aan volgende beurzen.
VERLATEN VAN DE BEURS;;
Het is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan om de beurs voor 15.00 uur te verlaten, i.v.m. laatkomende betalende bezoekers.
REGELS;
Het niet opvolgen van deze regels, kan betekenen dat U een beursverbod krijgt.

WIJ WENSEN U EEN PLEZIERIGE EN SUCCESVOLLE BEURS TOE.ROUTE Info Contact


.
 www.parfumbeursvenlo.nl
online: 120420-1300
updated: 120420,
121119